News Detail

Biogas equipment in Kaposvár

Date: 20.04.2007

1,7 milliárd forintos környezetvédelmi beruházás indul a kaposvári cukorgyárban

A  biogáztermelő berendezés megduplázza a teljes magyar biogáz-termelő kapacitást

Csökkenti a földgázfelhasználást és a széndioxid-kibocsátást, megoldja jelentős mennyiségű szerves melléktermék hasznosítását

Budapest, 2007. április 20. - A magyar élelmiszeripar egyik legnagyobb kör-nyezetvédelmi beruházását indította el a Magyar Cukor Zrt. kaposvári cukor-gyárában. A vállalat 1,7 milliárd forintos költséggel világviszonylatban is párat-lan méretű, saját technológiai fejlesztéssel készült biogáz-berendezést helyez üzembe, amely önmagában megduplázza a magyar biogáztermelő kapacitást. A cukorgyári melléktermékekre és hulladékokra épülő környezetbarát techno-lógia kiváltja a gyár kampányidőszakban felhasznált fosszilisenergia-felhasználásának 50 százalékát, a fosszilis energiahordozók kiváltásával re-dukálja a széndioxid-kibocsátást, csökkenti a városon belüli tehergépjármű-forgalmat és hozzájárul a keletkező szervesanyagok hasznosításához.

A Magyar Cukor Zrt. tavaly kezdte meg biogáz-tesztberendezésének üzemel-tetését a kaposvári cukorgyárban. Miután a cukorrépaszelet, -törmelék és darabkák felhasználására alapozott technológia jelesre vizsgázott, a tulajdo-nos Agrana-csoport is szabad jelzést adott az ipari méretű berendezés létre-hozásához. A kivitelezési munkálatok májusban startolnak, s a biogáztermelő berendezés már az idei cukorrépa-feldolgozó kampányban - azaz már szep-tember végétől - üzemelni fog.

Környezetbarát technológia

A tervezett berendezés - akárcsak a tesztméretekben már tavaly óta üzemelő elődje - cukoripari melléktermékekből állítja elő a biogázt. A folyamat során a magas szervesanyag-tartalmú kilúgzott és préselt cukorrépaszeletből és törmelékből fermentációs folyamat során mintegy 60 százalék metánt tartal-mazó gázt állít elő. Az alkalmazott technológia egyik különlegessége, hogy az alapanyag homogén, eltérően a biogázüzemekben általában alkalmazott vál-tozó összetételű keverék-alapanyagoktól. A Magyar Cukor Zrt. fejlesztésében készült az adagoló, a keverő és a habgátló rendszerek műszaki megoldása.
A biogáz előállítására legnagyobb mennyiségben cukorrépa-szeletet használ-nak majd, amelyből a cukorgyártás során - a mintegy 90 napos kampányidő-szak alatt - napi 1.800-2.000 tonna keletkezik. Rendelkezésre áll még napi szinten további 300 tonna répatörmelék és -darabka, gaz, levéltörmelék.

Az alapanyag a fermentorokba kerül, ahol baktériumtenyészetek segítségé-vel, szabályozott körülmények között termelődik a biogáz. A biogázüzem napi befogadó kapacitása 860 tonna, amelyből a számítások szerint 110 ezer köbméter gáz keletkezik, amelyet a kampány időszakában közvetlenül a cu-korgyári kazánokban hasznosítanak.

Sokrétű környezeti előnyök

A biogáz felhasználásának növelése összhangban van a Nemzeti Környezet-védelmi Programban meghatározott legfontosabb célkitűzésekkel. A megter-melt mintegy 15 millió köbméter biogáz energia-egyenértéke 330 TeraJoule, amely megduplázza a teljes magyar biogáz-kapacitást. Ezzel jelentős mérték-ben csökken a fosszilis energia felhasználása a kaposvári cukorgyárban, hi-szen a számítások szerint a biogáz kiváltja a jelenleg a kazánok fűtésére használt földgáz 50 százalékát. Mivel a felhasznált alapanyag növényi, ezért megújuló energiaforrásnak tekinthető, amely ráadásul növekedése folyamán szén-dioxidot köt meg. Így a biogáz elégetése során nem keletkezik az üveg-házhatást fokozó pótlólagos szén-dioxid.

A cukorgyári melléktermékeket korábban el kellett szállítani a gyárból. A biogázüzemben ezek mintegy 50 százaléka a gyáron belül hasznosulhat, így a tehergépjármű-forgalom is jelentős mértékben csökkenthető. Mivel napi 860 tonnával kevesebb anyagot kell kiszállítani a gyárból, mérséklődik a zajterhe-lés és kevesebb kipufogógáz kerül a levegőbe, s megtakarítható jelentős mennyiségű üzemanyag is.

További környezeti előnyt jelent, hogy nem lesz szükség a cukorgyárban ke-letkező répaszeletek elhelyezésére, silózására, ártalmatlanítására. Bár a pré-selt szeleteket hagyományosan takarmányozásra használták, a növekvő fuva-rozási költségek miatt ezt a lehetőséget a mezőgazdasági üzemek egyre ke-vésbé veszik igénybe, így a melléktermék egyre inkább csak talajjavításra használható. A képződő nagy volumenű répaszelet jelentős távolságokra tör-ténő kiszállítása és kiszórása ugyanakkor az anyag magas víztartalma miatt sem pénzügyi, sem pedig környezeti szempontból nem tekinthető ideális megoldásnak.

Kampányidőszakon túli üzemeltetés is lehetséges

A jelenlegi tervek szerint a biogázüzem egyelőre csak a kampány időszaká-ban működik majd, és a gyári energiaellátás fedezésére szolgál. Kisebb mű-szaki módosításokkal a biogázt előállító fermentorok azonban a kampányidő-szakon kívül is üzemeltethetők. Így a berendezés alkalmas lehet a dél-dunántúli régióban keletkező más szerves melléktermékek, esetleg szerves mezőgazdasági, tejipari vagy húsipari hulladékok hasznosítására.

További információk:
Fischer Béla vezérigazgató tel.: (1) 309-1144
Hájos László műszaki vezérigazgató-helyettes, gyárigazgató tel.: (82) 505-300
Náray Vilmos, Live PR tel.: (1) 225-7835
http://www.magyar-cukor.hu